EN    
LV    

CITĀTI

""Rotaļai" mākslā ir savs rokraksts. Tai vienmēr piemitusi augsta meistarība, dzirkstošs optimisms un jauneklīgs gars. Šo azartu un vieglumu dejā daudzējādā ziņā nosaka kolektīva vadītājas - Latvijas PSR Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces Aijas Baumanes - personība", 1980. gada laikrakstā "Padomju Jaunatne" raksturo E.Tivums.

Tā laika presē tiek parādīts ko var panākt labs vadītājs - "Ansambļa jaunie dejotāji pašlaik izskatās aizkustinoši jauni un aizkustinoši stūraini, taču viņos nav aizkustinošas bezpalīdzības. Viņi nemētājas, nemulst. Temps viņus dzen, un vadītājas prasīgā roka jūtama viņu tieksmē pēc sinhrona un rakstura patiesības." Arī to panākusi Aija Baumane - raksta E.Tivums 1982. gada 22. oktobra "Padomju Jaunatnē".

Tāpat tiek rādīts kā vadītāja personība spēj mainīt un ietekmēt ansambļa virzību un būtību - "Ilgajā ansambļa esības laikā tā vadītāji slīpējuši tautas dejas skaistumu, darījuši to pievilcīgāku un jaunāku. Ar Aiju Baumani "Rotaļā" ienāca kaut kas pavisam cits. Ienāca raksturs un temperaments" - raksta A.Veliks 1982. gada 19. novembra "Padomju Jaunatnē".

E.Tivums 1985. gada 14. marta "Dzimtenes balsī" saka: "Viņas ansamblī rodas jaunas dejas, nekur un nekad līdz šim nedejotas. Strādnieku puiši un meitenes no skarbuma un stūrainības izaudzē plastisku harmoniju" teikts par Aijas Baumanes vadīto TDA "Rotaļa".

E.Tivums 1985. gada žurnāla "Liesma" 4. numurā apgalvo - "Kolektīvs pārveidojies. Kad Aija Baumane atnāca, tas šķita nelīdzens kā zāģa zobi - i augumos, i vecumos, i attieksmē pret darba mērķi. Šodien "Rotaļa" ir gaiša, jauneklīga un simpātiska. Ar perspektīvu. Pirmo sezonu strādā ansambļa studija ar diviem sastāviem. Un vadītāja no rezerves prasa tikpat dzelžaini kā no lielajiem.[..] Aija ir ansambļa Lielais nervs un Galvenā artērija." "Dejas iestudēšanas procesā par līdzautoriem nereti kļūst arī pats ansamblis. "Jaunas dejas vēl veidojas," Baumane mierina tos, kas paspējuši kaut ko iezubrīt. "Viss vēl tūkstoškārt mainīsies!""

B.Čikste 1985. gada 21. maija laikrakstĀ "Rīgas Balss" raksta: "Savos 40 pastāvēšanas gados ansamblī vairākkārt mainījušies vadītāji, līdz ar to arī darba stils un virziens, bet Šobrīd kolektīva iezīmīgākais raksturotājs laikam gan ir radošs gars un savas sejas meklējumi."
"Nekad agrāk "Rotaļa" nav guvusi tādus panākumus - iepriekšējā Tautas deju ansambļu skatē republikā kolektīvs izcīnīja otro vietu."

"Kopš ansamblī strādā Gaļina Liberte, ""Rotaļas" rokraksts ieguvis gluži citādu izteiksmību. Lielāks latviešu deju īpatsvars un mūsdienīgāka tautiskuma izpratne cittautu dejās", teicis E.Tivums 1985. gada 20. jūlija "Padomju Jaunatnē". "[..]galvenais ansamblī ir ārkārtīga raksturu patiesība. Es prasu un prasīšu no katra raksturu!", apgalvojusi A.Baumane.